Naar boven

Management

Gremienstruktur

De algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders vormt het hoogste orgaan binnen DMK Deutsches Milchkontor GmbH. Deutsches Milchkontor eG is de belangrijkste aandeelhouder van DMK Deutches Milchkontor GmbH en wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van DMK Deutsches Milchkontor GmbH is samengesteld uit in totaal twaalf leden: de ledenraad van DMK Deutsches Milchkontor GmbH wijst zes personen aan. De zes overige leden worden gekozen door de werknemers van DMK Deutsches Milchkontor GmbH.

Leden van de raad van toezicht

Werkgeversvertegenwoordiger in de raad van toezicht van DMK Deutsches Milchkontor GmbH

 •     Heinz Korte (voorzitter)
 •     Hartmut Börger
 •     Dr. Mechthild Frentrup
 •     Benedikt Langemeyer
 •     Frerk Osterndorff
 •     Arjan Schimmel


Werknemersvertegenwoordiger in de raad van toezicht van DMK Deutsches Milchkontor GmbH

 •    Dr. Herbert Grimberg (vicevoorzitter)
 •    Udo Eckhoff
 •    Jens Klausen
 •    Melanie Mörchen
 •    Matthias Schrader
 •    Meyk Wendekamm