Naar boven

Als moderne coöperatie kunnen we een duurzaam en innovatief assortiment aanbieden: van de boerderij tot op het bord van de consument.

Wij zijn DMK

Bij DMK zijn 14.000 mensen dag in, dag uit vol passie met melk bezig. Samen zorgen onze melkveehouders, hun gezinnen en onze medewerkers ervoor dat we als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland en een van de belangrijkste leveranciers voor de Duitse retail op onze ruim 20 locaties elk jaar weer 8 mil jard kilo melk verwaarden tot levens middelen van topkwaliteit. Ons productassortiment, dat staat voor kwaliteit, veelzijdigheid en inno vatie, reikt van babyvoeding via kaas, zuivel­ producten en ijs tot ingrediënten. Als moderne voedingsmiddelenfabrikant focussen we daar bij niet alleen op de grondstof, maar houden we bij alles wat we doen in de eerste plaats de behoeften en verwachtingen van de consu menten ten aanzien van onze producten in het oog. Alleen zo kunnen we daaraan voldoen en onszelf steeds verder verbeteren. Op deze De eerste keus. Een leven lang. basis werken we dagelijks samen aan ons doel: in elke levensfase de eerste keus voor zuivel producten van natuurlijke oorsprong te zijn voor de consument.

We hebben succesvolle merken

Met merken zoals MILRAM, Oldenburger, Humana, Alete en Uniekaas genieten we veel vertrouwen bij consumenten in binnen ­ en buitenland en hebben we ons op onze Euro­ pese thuismarkt en op geselecteerde doel markten wereldwijd als een vaste waarde gepositioneerd. De positie die we in de diverse B2C­ en B2B ­markten hebben opgebouwd, breiden we steeds verder uit. Met behulp van ons eigen, gerichte trendma nagement en de grondige kennis van klanten en consumenten die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, stemmen we ons aan bod daarom continu af op de veranderende behoeften in een zeer dynamische omgeving. Van babyvoeding en kaas tot wei – we weten hoe we het beste uit onze melk kunnen halen en alle waardevolle, natuurlijke bestanddelen ervan kunnen benutten. We combineren onze jarenlange knowhow met intensieve research en ontwikkeling, om in onze moderne fabrie ken innovatieve, lekkere producten te maken. De beste toegevoegde waarde voor onze klant en onze onderneming realiseren, is daarbij onze drijfveer.

 

Feiten en cijfers

7.000 actieve melkveehouders

7.700 medewerkers

Ruim 20 locaties

5,6 miljard euro omzet

Verantwoordelijkheid nemen

Een andere belangrijke vaste waarde is duurzaam ondernemerschap in harmonie met mens en milieu en verantwoorde melkproductie. Daarvoor hebben we in ons duurzaamheidsprogramma DMK 2020 bindende concrete doelen en maatregelen vastgelegd voor alle onderdelen van de onderneming en de volledige productieketen.

Bij ons zijn de belangrijkste strategische terreinen landbouw, milieu, melk en maatschappij, maar ook onze medewerkers. Wij willen voor elke medewerker een eerlijke, betrouwbare werkgever zijn die allerlei perspectieven biedt. Daarom zetten we ons in voor een werkomgeving waarin werknemers zich op hun plaats voelen, die hen stimuleert en de focus richt op de wezenlijke aspecten van hun werk en kansen biedt voor persoonlijke ontwikkeling.

Wij vormen een sterke gemeenschap

Als een onderneming die eigendom is van de melkveehouders is de coöperatieve structuur een vast en centraal onderdeel van ons bedrijf. Wij zijn een gemeenschap die staat voor zelf bestuur, samenwerking, solidariteit en conti nuïteit, en voor gezamenlijke bereidheid tot flexibiliteit en verandering. Door het traditio nele coöperatiemodel voortdurend verder te ontwikkelen, op een moderne manier vorm te geven en onze leden erbij te betrekken, maken wij het toekomstbestendig. Daarom hechten wij veel waarde aan een intensieve dialoog binnen de coöperatie en een sterk wij ­gevoel bij melkveehouders en medewerkers. Daar mee creëren we een basis om als eenheid de ontwikkeling van onze onderneming actief vorm te geven en onze visie voor de toekomst daadwerkelijk te realiseren.

Publicatie

Brochures en verslagen

Ondernemen brochure

PDF; 2 MB

Financiële Brochure

PDF; 1 MB