Naar boven

Gegarandeerde kwaliteit. Gegarandeerde veiligheid.

Op het gebied van kwaliteit en veiligheid doen we geen concessies. Dat is een van de redenen waarom er zoveel vraag is naar onze producten en waarom we ook internationaal zo succesvol zijn. Dit zijn we niet alleen verplicht aan de consument en diens verwachtingspatroon, maar zeker ook aan onze zakelijke klanten en de levensmiddelenindustrie.

Wij garanderen een waterdichte kwaliteitscontrole van de boerderij tot het koelvak in de supermarkt, een zorgvuldige selectie en controle van de grondstoffen, de regelmatige  controle van onze melkveehouderijen, innovatieve productiemethoden en de modernste laboratoria.

Een goede kwaliteitsbewaking betekent zorgvuldig omspringen met grondstoffen en machines, heeft betrekking op hygiënenormen tijdens de productie en het gehele verdere proces van verpakking en transport. Om steeds weer dezelfde hoge kwaliteit gedurende de hele productieketen te kunnen garanderen,

  • selecteren we onze leveranciers op basis van vooraf zorgvuldig gedefinieerde criteria
  • controleren we kwaliteit van de rauwe melk stap voor stap – op de boerderij, in de tankwagen en voor de verwerking in de fabriek 
  • controleren we zowel alle grondstoffen en ingrediënten als het verpakkingsmateriaal en de uiteindelijke producten in laboratoria 
  • controleren en verbeteren we voortdurend geldende kwaliteitsnormen en de productveiligheid
  • passen we de nieuwste technische processen toe
  • houden we ons aan de wettelijke voorschriften en kaders en verleggen we zelf onze grenzen

 

Uw vertrouwen in onze producten is de sleutel tot ons succes.

 

Melk is een van de waardevolste natuurlijke producten en tegelijkertijd een van de meest complexe grondstoffen. Als consumptiemelk, kaas, yoghurt of kwark is melk onmisbaar in een gezond voedingspatroon. Dankzij de hoogwaardige bestandsdelen is melk echter ook een leverancier van belangrijke grondstoffen voor talloze andere zuivelproducten en levensmiddelen.

De kwaliteit van onze producten overtuigt: niet alleen onze klanten en consumenten maar ook onafhankelijke deskundigen.

Alleen goed zijn is niet voldoende voor ons. Onze hoogste claim is, dat wij altijd nog iets beter moeten worden. Daar doen wij alles voor. Beloofd. Uw opmerkingen en vragen omtrent kwaliteit en recepturen van onze producten zijn daarom belangrijk voor ons. Gebruik ons contactformulier oder schreiben Sie an info@dmk.de.

Naleving van wettelijke voorschriften en certificeringen

Zo verfijnen we melk. En stellen daarbij een nieuwe, hoge norm.

Wij vinden het vanzelfsprekend om uit te gaan van ethische principes en te voldoen aan de wettelijke voorschriften. We verwerken en verfijnen de grondstof melk met behulp van de nieuwste technische processen en procedures. Op het vlak van hygiëne en de arbeidsomstandigheden voldoen we aan de hoogste standaard. En we verplichten onszelf om op een verantwoorde wijze om te gaan met natuur en milieu.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de bepalingen van DIN ISO 9001 en voldoet aan de voorschriften van de International Food Standard (IFS) en het British Retailer Consortium (BRC).

We garanderen de voedselveiligheid van onze producten en hebben ons tot doel gesteld, de geldende normen voortdurend aan te scherpen en te verbeteren. Het wettelijk voorgeschreven controlesysteem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) maakt hier bijvoorbeeld deel van uit, een preventief managementsysteem voor het inschatten van de gevaren en risico's van processen en producten.

Met de uitgebreide certificeringen van onze productielocaties staan we internationaal ons mannetje tussen de concurrenten. Voor bepaalde wensen van klanten zijn we tevens “Bio-gecertificeerd” overeenkomst het Europese ecolabel . Voor de verkoop van voedingsmiddelen (bijv. magere melkpoeder) zijn we gecertificeerd overeenkomst QS. Daarnaast kunnen we ook voldoen aan bijzondere voorschriften voor levensmiddelen en hebben bijvoorbeeld koosjere en halal zuivelproducten in het assortiment.

De verschillende normen streven allemaal hetzelfde doel na, een zo hoog mogelijke productveiligheid langs de productieketen van de melkveehouder tot en met de klant. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat we onze klanten iedere dag weer weten te overtuigen met onze constante en betrouwbare kwaliteit. Dat geldt zowel voor de consumenten als voor onze zakelijke klanten. Hierbij kunt u denken aan de grote retailketens voor wie wij een belangrijke leverancier zijn.

Opleiding van werknemers

Onze medewerkers staan garant voor de hoogst mogelijke productveiligheid. Tijdens iedere stap van het productieproces.

Een hoogwaardige kwaliteit en een verantwoorde omgang met natuur en milieu vormen de basis voor ons succes. We meten onze dagelijkse activiteiten aan de tevredenheid van onze klanten en de hoogst mogelijke veiligheid voor alle producten. Daar staat iedereen bij DMK achter. Succesvol uitgevoerde interne en externe audits en onderscheidingen bewijzen ieder jaar weer opnieuw dat de uitgangspunten van ons kwaliteitsbeleid dagelijks nageleefd worden. Onze gemotiveerde en op succes gerichte werknemers staan garant voor het succes van de hele onderneming. Een goed personeelsmanagement en de ontwikkeling van onze werknemers vormen voor ons de instrumenten om ons succes verder te vergroten. De opleiding en bijscholing van alle werknemers maakt onderdeel uit van de bijzondere doelstellingen van ons kwaliteitsbeleid en leidt voortdurend tot een verbetering van onze resultaten. Daarnaast hecht DMK grote waarde aan de opleiding van nieuwe generaties.

Want echt hoogwaardige kwaliteitsproducten kunnen uitsluitend gemaakt worden door zorgvuldig opgeleide en ervaren vakmensen. Wij garanderen een waterdichte kwaliteitscontrole van de boerderij tot het koelvak in de supermarkt, een zorgvuldige selectie en controle van de grondstoffen, de regelmatige controle van onze melkveehouderijen, innovatieve productiemethoden en de modernste laboratoria.

Prijzen & onderscheidingen

Uitstekende kwaliteit.

Verdeeld over alle locaties van ons zuivelconcern ontving DMK 2018 in totaal 252 DLG-medaille. Het predicaat “DLG-prämiert” wordt uitsluitend aan voedingsmiddelen toegekend, die op alle vlakken uitblinken en op bijzondere wijze voldoen aan de kwaliteitscriteria van DLG. De DLG-medailles behoren tot de belangrijkste onderscheidingen van de nationale en internationale levensmiddelenbranche.
Ook in de toekomst zien we het als een belangrijke taak om, met het oog op de hoge eisen die we aan onszelf stellen als gevolg van ons moderne kwaliteitsmanagement, materiële, personele en organisatorische voorwaarden te creëren zodat we als globaal opererend bedrijf kunnen blijven voldoen aan de hoge eisen en verwachtingen van de markt en van onze klanten.