Naar boven

In gesprek met onze stakeholders

De DMK GROUP gaat met verschillende groepen belanghebbenden op respectvolle wijze en in alle openheid het gesprek aan. Sommige stakeholders zijn nauw met DMK verbonden – zoals onze melkproducenten, onze medewerkers en onze klanten. Ook andere groepen spreken hun wensen en verwachtingen richting DMK uit, bijvoorbeeld de media en consumentenorganisaties. We nemen de belangen van de verschillende stakeholders serieus en staan altijd open voor de uitwisseling van ideeën. Een voorbeeld hiervan is de enquête die we ieder jaar onder de verschillende stakeholders houden na publicatie van het Gecombineerde Jaarverslag. Daarnaast organiseren we ook rondetafelgesprekken in zowel groot als kleiner verband en nemen we deel aan paneldiscussies.

“De landbouwproductie ziet zich geconfronteerd met volledig nieuwe omstandigheden. De valorisatie van strengere duurzaamheidsnormen is een gemeenschappelijke uitdaging voor producenten, consumenten, de energiesector, politici en de levensmiddelenbranche en vereist in wezen, dat duurzaamheid meetbaar wordt. Het Milkmaster-programma van DMK is een goed voorbeeld van hoe het begrip duurzaamheid meetbaar gemaakt en transparant kan worden toegepast op bedrijfsniveau. We zijn erg gelukkig met de nauwe samenwerking met DMK die door hun duurzame productiemethoden hun steentje bijdragen aan het behoud van de landbouwregio's.”

 Dr. Arno Krause, bedrijfsleider


Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V.

Bij onze jaarlijkse enquête onder de stakeholders draait het om de mening van onze interne en externe stakeholders. Dat zijn onder meer onze melkproducenten en medewerkers, zakelijke partners, de media, consumenten en vertegenwoordigers van organisaties, politiek en wetenschap. De stakeholder-enquête van 2015 bevestigde de voor GRI-G4 relevante inventarisatie van prioriteiten en leverde perspectieven op voor de rapportage. Vooral onderwerpen rond de melkproductie, actuele ontwikkelingen in de zuivelindustrie, het verbruik van middelen en DMK als werkgever zijn prioriteiten in de ogen van de stakeholders (zie Geconsolideerde Rapportage 2015, p 18 - 21). Via de jaarlijkse enquêtes zijn stakeholders bij herhaling ondervraagd over wezenlijke thema's. De uitkomsten werden o.a. gebruikt voor het actualiseren van DMK 2020.

De GRI-standaard als leidraad:

Sinds 2012 publiceert DMK jaarverslag volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). GRI biedt een verplicht kader voor de rapportage over duurzaamheidsactiviteiten, waarop de stakeholders zich kunnen richten. GRI kan ook toegepast worden voor gecombineerde verslaglegging. Het jaarverslag van DMK voldeed de laatste jaren aan de norm GRI-G3. De GRI-G4-norm werd toegepast bij het gecombineerde jaarverslag van 2015 dat in juni 2016 gepubliceerd werd. Hier ligt de focus op materialiteit. Met de focus op materialiteit. Welke duurzaamheidsthema's zijn voor het bedrijf en de zuivelindustrie in het algemeen van belang? Om deze analyse uit te kunnen voeren hebben we onder andere gebruik gemaakt van de enquête onder onze stakeholders uit 2015 en 2016. De GRI-content-index 2016 met de belangrijke thema's en indicatoren vindt u hier.

Onze lidmaatschappen en coöperaties

Onze lidmaatschappen en coöperaties maken een belangrijk deel uit van onze stakeholderverantwoordelijkheden. DMK is sinds jaar en dag actief in uiteenlopende organisaties, op dit moment ongeveer 100. Daaronder bevinden zich regionale, Duitse en internationale organisaties, brancheverenigingen uit de agrarische sector, de veehouderij en de levensmiddelenindustrie en gerenommeerde onderzoeksinstituten. DMK deelt zijn kennis en ervaring tijdens de verschillende lidmaatschappen, maakt gebruik van de netwerkmogelijkheden en is actief betrokken bij de ontwikkeling van belangrijke thema's. Een actueel overzicht van onze lidmaatschappen en coöperaties vindt u hier.

Prijzen en onderscheidingen voor DMK

Wij zijn er zeer trots op dat we al meermaals diverse prijzen en onderscheidingen in de wacht hebben gesleept. Op kwaliteitsvlak neemt onze ondernemingsgroep bijvoorbeeld al jaren de eerste plaats in de top 10 van de beste producenten van melk en melkproducten in. DMK werd met de European Dairy Award bekroond voor de beste globale bedrijfsprestaties inzake de DLG- kwaliteitscontroles voor melkproducten. Dit is de kwaliteitsprijs bij uitstek voor de levensmiddelenindustrie. In 2017 kreeg DMK 304 DLG-medailles. Bovendien waren wij in onze branche de absolute top als nationale werkgever en kregen wij de onderscheiding voor Green Company. DMK ontvangt goud van EcoVadis voor zijn duurzaamheidsprestaties in 2017. In het voorjaar van 2016 werden de prestaties van de DMK GROUP op het gebied van duurzaamheid voor het eerst gecontroleerd, geanalyseerd en beoordeeld door EcoVadis, waarbij we ook heel goed uit de benchmark kwamen en een zilveren medaille ontvingen. De resultaten van de beoordeling waren dit jaar zelfs goed voor goud. EcoVadis exploiteert een internationaal erkend platform ter beoordeling van de duurzaamheid van mondiale toeleveringsketens dat wereldwijd gebruikt wordt door fabrikanten en producenten. In 2017 werd DMK bij de „German Awards for Excellence“ onderscheiden in de categorie „Energy Efficiency“.

Uw contactpersoon

We staan klaar voor al uw vragen of opmerkingen

Nachhaltigkeitsmanagement

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Münsterstraße 31, 48351 Everswinkel
Duitsland