Naar boven

Onze Duurzaamheidsstrategie DMK 2020

Voor de DMK Group is maatschappelijk verantwoord ondernemen in harmonie met mens en natuur erg belangrijk. In 2012 werd besloten een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen die bepaalde paden tot 2020 uitstippelt. Na een proces met interne en externe stakeholders publiceerden we halverwege 2013 “DMK 2020”: In het kader van het ambitieuze duurzaamheidsprogramma werden vijf onderdelen met 20 actiegebieden en in totaal 60 doelen vastgesteld en met daaraan gekoppeld maatregelen en indicatoren. Jaarlijks werd gecontroleerd of de doelen bereikt waren en de resultaten werden gepubliceerd in het duurzaamheidsverslag.

In 2017/18 werd Strategie DMK 2020 grondig getoetst en geactualiseerd. Dit was noodzakelijk omdat de onderneming voor 2016 al 25 van de 60 doelen gerealiseerd had en diverse omstandigheden inmiddels veranderd waren. Zo heeft DMK bijv. in 2015 het Milkmaster-programma geïntroduceerd en zijn thema's als dierenwelzijn en klimaatbescherming de afgelopen jaren nog belangrijker geworden. Verder was de nieuwe organisatiestructuur met de zes business units nog niet goed verwerkt in DMK 2020. Bij de actualisering van DMK 2020 worden deze veranderde omstandigheden meegenomen. De focus komt te liggen op de vijf gebieden Landbouw, Milieu, Melk, Team en de Maatschappij met in totaal 10 thema's met heldere doelen voor 2020.

 

Duurzaamheid als gezamenlijke taak

De implementatie van het ambitieuze DMK 2020-programma vereist een stevige en goed uitgedachte structuur. De afdeling Duurzaamheidsmanagement binnen de concernstrategie coördineert en stuurt activiteiten op duurzaamheidsgebied. Daarnaast vertegenwoordigt ze DMK bij externe stakeholders en in vakinhoudelijke werkgroepen en economische initiatieven. Op strategisch gebied zijn de directie en organen als de Raad voor de Toekomst en Duurzaamheid verantwoordelijk voor de inhoudelijke richting en het bewaken van de voortgang. De verantwoordelijke medewerkers op het gebied van milieubescherming, energiemanagement en arbeidsomstandigheden voeren het eigenlijke werk uit. Zij komen regelmatig bijeen binnen de Werkgroep Duurzaamheid.

Stakeholdermanagement

DMK heeft acht groepen stakeholders geïdentificeerd en brengt in kaart welke verwachtingen deze verschillende stakeholders hebben en hoe DMK met deze groepen in gesprek kan komen en kan blijven. Bij de ontwikkeling van de Duurzaamheidsstrategie DMK 2020 hebben we rekening gehouden met de verwachtingen van de verschillende stakeholders. Ook voor de materialiteitsanalyse volgens GRI-G4 werden stakeholders door middel van een enquête ondervraagd. Hun wensen en verwachtingen werden uitgebreid geanalyseerd. De gecommuniceerde essentiële thema's worden samengevat in een 'essentiematrix'. We maken gebruik van verschillende platforms om regelmatig kennis uit te wisselen met onze stakeholders

Publicatie

Gericht geïnformeerd door onze rapportage

20.06.2018

Nachhaltigkeitsbroschüre

PDF; 2 MB
28.06.2017

DMK GROUP Integrierter Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2016

Dieser Bericht hat zum Ziel, eine kompakte Übersicht für alle Stakeholdergruppen zu schaffen und den Dialog zu fördern. 

PDF; 4 MB