Naar boven

Samen staan we sterker

Na afronding van je studie biedt ons traineeprogramma je een spannende werkomgeving waarin je zowel je vakinhoudelijke als sociale competentie verder kunt ontwikkelen. Groei en diversiteit in combinatie met regionale verbondenheid en internationale oriëntatie.

Tijdens ons anderhalf jaar durend programma maak je kennis met meerdere afdelingen binnen dezelfde divisie en heb je de mogelijkheid om verschillende werkzaamheden te leren kennen en uit te proberen. Je maakt meteen deel uit van een team. Je werkt gewoon mee in de dagelijkse praktijk van het bedrijf en kunt je vaardigheden laten zien en verder ontwikkelen in verschillende projecten. Je leidinggevende stimuleert je ontwikkeling door je vakinhoudelijk te coachen. Automatisch neem je ook deel aan ons ontwikkelingsprogramma voor leidinggevenden van de toekomst van de DMK Starter Academy. Dit programma heeft tot doel sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en de deelnemers klaar te stomen voor een leidinggevende functie. Aan de hand van een analyse van je vaardigheden kijken we of je er 'rijp' genoeg voor bent en kunnen we je individueel verder begeleiden. Bij dit proces wordt je begeleid door een externe coach met een psychologische achtergrond.

Het is ons doel om je na 18 maanden een baan aan te bieden die het beste aansluit bij je vaardigheden en sterke punten. Het individueel toegespitste programma houdt niet alleen rekening met jouw belangen en vooropleiding, maar ook met interne ontwikkelingen en belangrijke thema's.

 

DMK Starter Academy

Heb je weleens nagedacht over je leidinggevende kwaliteiten? Wil je kennismaken met je leidinggevende kwaliteiten en ze verbeteren?

De interne mogelijkheden binnen ons bedrijf vormen een unieke kans voor mensen die graag wat schaven aan hun carrière om zelf aan hun eigen loopbaan te werken. DMK GROUP heeft hiervoor een speciaal programma (duur 18 maanden) voor nieuwe trainees en bestaande medewerkers van DMK (incl. dochterondernemingen). Tijdens de naar boven gerichte selectieprocedure voert iedere kandidaat die aan de gestelde criteria voldoet een analyse uit van zijn of haar sterke en zwakke punten. Deze analyse dient daarna als je persoonlijke ontwikkelingsplan.

Leidinggevende capaciteiten krijg je niet zomaar in de schoot geworpen – ze zijn veel vaker het gevolg van een intensief opleidingstraject rond verschillende sociale competenties in combinatie met ervaring.

De eerste stap op wegnaar een goede leidinggevende is een goed opleidingstraject, waarin de kandidaten met name sociale competenties worden bijgebracht. De vakinhoudelijke kwalificatie verwerft de kandidaat tijdens zijn werkzaamheden op verschillende afdelingen en de leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden tijdens trainingen en informatiebijeenkomsten en door het in de praktijk brengen van wat hij of zij eerder geleerd heeft.

Trainee op de personeelsafdeling

Testimonial: Dagmar Maria Balcerek, trainee op de personeelsafdeling

Name, voornaam: Balcerek, Dagmar Maria

Leeftijd: 27 jaar 
Opleiding: Bedrijfspsychologie (M. Sc.) 
Huidige functie: Trainee Personeelszaken

Je persoonlijke loopbaan bij DMK:
Toen ik alle vakken voor mijn studie Bedrijfspsychologie aan de universiteit met succes afgerond had, wilde ik graag op vrijwillige basis nog stage lopen. Ten eerste om me verder te ontwikkelen en ten tweede om er achter te komen, wat ik na mijn studie moest doen. Vanaf april 2013 heb ik zes maanden stage gelopen op de personeelsafdeling van DMK in Bremen. DMK bood me daarna de mogelijkheid om binnen het bedrijf aan mijn masterscriptie te werken. Ik mocht in overleg met de afdeling Personeelszaken zelf een onderwerp uitzoeken. Tijdens die periode deed zich de mogelijkheid voor om als trainee aan de slag te gaan op HR-gebied. Die kans heb ik natuurlijk met twee handen aangenomen.

Hoe ben je bij DMK uitgekomen?
Als je goed naar de geschiedenis van DMK kijkt, valt al snel de enorme groei op die het bedrijf doormaakt. Het hele samensmeltingsproces, met name na de fusie van Humana en Nordmilch, heb ik door mijn vader privé van dichtbij meegemaakt. Daarom was ik er al van kleins af aan in geïnteresseerd hoe het bedrijf zich zou ontwikkelen. Ik vond het super, dat toen ik net opzoek was naar een stageplaats, er een vacature geplaatst werd op de website. Toen heb ik meteen gesolliciteerd.

Waarom vind je DMK een fijne werkgever?
Mijn traineeperiode duurt in totaal 18 maanden. Tijdens die periode ga ik voor verschillende afdelingen werken. Zo kan ik alle delen van het bedrijf leren kennen. Daarnaast biedt DMK talloze ontwikkelingsmogelijkheden zoals de Starter Academy die eveneens 18 maanden in beslag neemt. De Starter Academy is een leiderschapsprogramma dat met name in het leven geroepen is om persoonlijke vaardigheden te verbeteren en te verdiepen.

Zowel medewerkers die al jaren in dienst zijn als net gearriveerde trainees nemen hieraan deel. Iedere deelnemer ontvangt een analyse van zijn of haar sterke en zwakke punten en een persoonlijk interview. Een geweldige mogelijkheid om mijn sterke en zwakke punten te leren kennen en om mijn sociale vaardigheden te verbeteren.

Ervaren mentoren helpen ons om alles wat we geleerd hebben zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. Tijdens workshops met collega's van andere locaties kan ik lekker netwerken. Het snel uitwisselen van kennis is goed voor mezelf en voor het bedrijf. DMK is ondanks 28 verschillende locaties een grote familie, en dat is duidelijk merkbaar. Een team van experts bestaande uit een psycholoog en een personeelsmedewerker begeleidt de Starter Academy.

Wat waardeer je met name aan DMK / wat betekent DMK voor je?
De vriendelijke, open en hulpvaardige omgang met elkaar waardeer ik enorm aan mijn werk bij DMK – dat geld zowel voor collega's onderling als voor het management. Vanaf de eerste dag heb ik me hier ontzettend prettig gevoeld. De communicatie onderling verloopt super, iedereen werkt fijn met elkaar samen. Ik vind het geweldig dat iedereen hier gestimuleerd wordt en dat je door het hele bedrijf heen een open bedrijfscultuur tegenkomt.

Wat vind je belangrijk aan een baan?
Ik vind het heel belangrijk om me steeds verder te ontwikkelen en dat een positieve bedrijfscultuur ook door mijn leidinggevende wordt ondersteund; tot slot natuurlijk de open omgang tussen de collega's onderling. Ik vind het persoonlijk erg belangrijk om me prettig te voelen op mijn werk.

Wat was tot nog toe je leukste ervaring bij DMK?
Mijn mooiste ervaring bij DMK was natuurlijk dat ik afronding van mijn masterscriptie de mogelijkheid kreeg om aan boord te blijven en deel mocht nemen aan de Starter Academy.